Waarom zoenen partners in bijna alle culturen elkaar op de mond?

20 september 2014

Het meest voor de hand liggende antwoord is omdat ze het lekker vinden. Maar onderzoekers die hier meer over wilden weten namen geen genoegen met dit antwoord.

Via internet vulden 308 mannen en 594 vrouwen (18-63 jaar, vooral Amerikanen en Britten), daarover een uitgebreide vragenlijst in. Ruim de helft had een relatie.

Uit dit onderzoek kwam onder andere naar voren dat het zoenen van een partner voor de seks bijvoorbeeld belangrijker werd gevonden dan tijdens of na de seks. Ook bleek dat mensen die het vaker deden en vonden dat hun partner beter kon zoenen tevredener waren over hun relatie. Daarnaast bleek dat vrouwen en mensen die zichzelf als bovengemiddeld aantrekkelijk beschreven zoenen belangrijk vonden.

Het testen van potentiële partners bleek ook een belangrijke functie van het zoenen. Vaak werd gezegd dat mensen na een eerste zoen van mening waren veranderd.

Onderzoekers concludeerden onder andere dat zoenen een testfunctie heeft en opwinding eerder een neveneffect dan een functie van zoenen is.

Bron: NRC

Copyright by ProMind 2021. All rights reserved.