Whiplash bestaat niet meer, of toch wel?

19 januari 2017
whiplash_promind.png

Het is de laatste jaren wat stil rond Whiplash. Het lijkt even niet hot-and-happening. Navraag bij Letselschadeverzekeraars laat echter zien dat er nog steeds een gestage instroom is van mensen die langer dan 2 jaar last houden van klachten, zoals concentratieproblemen, vergeetachtigheid, hoofdpijn, duizeligheid, overgevoeligheid voor geluid en licht, emotionele instabiliteit, vermoeidheid en slecht kunnen slapen. Jaarlijks stromen zo’n 7.000 mensen in met langdurige klachten. Deze groep kent wisselende periodes van meer en minder heftige klachten, maar raakt niet meer goed op stoom.

De wetenschap is erg dubbel over Whiplash. Er zijn geen medisch objectiveerbare, fysieke, aandoeningen aan te tonen, dus het bestaat niet! Dat neemt niet weg dat de klachten heel echt kunnen zijn. Whiplashpatiënten voelen zich vaak miskend door medici. Vanuit de praktijk wil ik een aanzet geven tot een oplossing, die misschien ook wel laat zien waarom er geen medisch objectiveerbare verklaringen zijn.

Scheiding tussen lichaam en geest is betwistbaar

Uitgaande van het feit dat de mens een autonoom acterend systeem in zijn of haar omgeving is, is het handig om te stellen dat de scheiding tussen lichaam en geest een betwistbare is. Immers, het is een zo vervlochten eenheid, het een beïnvloedt het ander en vice versa, dat een scheiding objectief vrijwel niet aan te brengen is.

Wanneer iemand door een ongeval een whiplash oploopt, spelen daar rondom heen een flink aantal factoren een rol. Een van de factoren is de reactie op schrik. Het lichaam zet zich in een acuut-gevaar-modus. Dat houdt in dat alles op scherp staat, er verhoogde spanning in het lichaam wordt gezet om de klap op te vangen en de hersenen onder hoogspanning overlevingsscenario’s bedenken om direct in te zetten. Het systeem zet alles op alles om de boel bij elkaar te houden en te overleven.

Deze zaken vinden plaats in een mum van tijd. Bij een groot aantal mensen verdwijnen de effecten van die processen in de loop van de tijd vanzelf weer en begint het hele systeem zich weer te ontspannen. Na een tijdje is alles dan weer als vanouds. Maar bij een flinke groep gebeurt dit niet vanzelf en blijft de alertheid in stand. Sterker nog, er wordt steeds meer energie naar toe gekanaliseerd. En omdat de klachten aanhouden, gaat deze groep in plaats van minder, meer stress toevoegen. Vooral omdat niemand met een adequate verklaring komt voor hun klachten. Er ontstaat dan een zichzelf onderhoudende cyclus. De klachten blijven en worden vaak erger; lijken vervolgens te verdwijnen en komen weer terug, omdat in de cyclus verwarring ontstaat over het spontaan verminderen van de klachten. En elke cyclus wordt dit systeem sterker.

In mijn optiek is de verklaring simpel: het systeem ontspant zich om wat voor reden dan ook niet meer tot een alert-vrije toestand.

Whiplash heeft multidisciplinaire aanpak nodig

Om deze cyclus te doorbreken is een multidisciplinaire aanpak nodig. Alleen ingrijpen op de mentale kant (het zit tussen de oren) bagatelliseert het probleem. Het wordt dan neergezet alsof iemand eigenlijk (on-)bewust loopt te simuleren. Er is immers geen medische verklaring! Maar hiermee doe je deze groep tekort. We weten al lang dat een acute stressreactie zichzelf kan onderhouden en blijven voeden, terwijl degene die er last van heeft weet dat het niet reëel is in de huidige situatie. Bij trauma’s vinden we het normaal dat dit soort klachten zichzelf in stand houden, en hebben daar complete interventie protocollen voor geschreven, maar bij Whiplash zou dat dan niet gelden.

Het is in onze visie zinloos om alleen een psychologische interventie aan te bieden. Het lichaam is niet zo gevoelig voor woorden! Maar door beiden samen te nemen, ontstaat een nieuwe integratie in het systeem, waardoor de klachten echt en uiteindelijk definitief verdwijnen. Dit voorkomt een onnodig lijden en herstelt de kwaliteit van leven.

Meer weten over de aanpak van Whiplash? Schroom niet contact met ons op te nemen!

 

 

 

Copyright by ProMind 2021. All rights reserved.