Nieuw onderzoek onthult hoe EMDR precies werkt

15 mei 2017
EMDR.jpeg

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is al jaren een therapie met goed-bewezen effect voor de behandeling die erop gericht is om herinneringen aan stressvolle gebeurtenissen te verminderen. Ook bij ProMind Psychologen zetten we tijdens traumaverwerking al jarenlang EMDR in als onderdeel van de behandeling. Naast cognitieve gedragstherapie is EMDR de eerste-keustherapie tegen terugkerende angsten door een opgelopen trauma (PTSS).

Het was duidelijk dát EMDR werkt, maar hóe dat gebeurt was onduidelijk.

Een nieuw onderzoek, uitgevoerd aan het Radboud UMC, brengt daar verandering in. Onderzoeker Linda de Voogd toont namelijk aan dat het maken van oogbewegingen een hersengebied dat herinneringen opslaat, onderdrukt.

De Voogd trekt die conclusie nadat ze de hersenactiviteit van mensen bestudeerde terwijl deze mensen oogbewegingen maakten. Ze vergeleek die hersenactiviteit met de hersenactiviteit in rust. Wanneer mensen oogbewegingen maakten, bleek de amygdala – een hersengebied dat betrokken is bij het opslaan van herinneringen – onderdrukt te worden. “Het onderdrukken van dit gebied zorgt ervoor dat we de herinneringen die opgeroepen worden, vergeten,” vertelt De Voogd. “De oogbewegingen trekken je volledige aandacht, waardoor je geen aandacht meer kunt hebben voor de herinnering.”

De Voogd hoopt dat haar studie ertoe leidt dat EMDR beter geaccepteerd wordt. “Tot nu toe was bekend dat de therapie werkt, maar nog niet hoe. Nu het werkingsmechanisme bekend is, zal dit waarschijnlijk nieuwe mogelijkheden bieden om de therapie te verbeteren.”

 

Bron: scientas.nl

Copyright by ProMind 2021. All rights reserved.