Versterken zelfbeeld met Acceptance and Commitment Therapy

16 augustus 2017
ACT.jpg

Klaas is een man van 53. Hij is snel geïrriteerd, heeft geen behoefte heeft aan sociale contacten, hij piekert en haalt weinig plezier uit zijn dagelijkse bezigheden.

Klaas heeft gedurende zijn werkzame leven veel gereisd Hij heeft zich jarenlang aangepast aan de verwachtingen van anderen en aan de wisselende omgevingen. Sinds een half jaar verblijft hij in zijn eigen woonplaats en heeft moeite met het organiseren van zijn eigen leven. Hij weet niet meer wat hij leuk vindt en hoe hij zijn dagen kan invullen.

Met behulp van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) wordt gestart met het versterken van het Zelf en het opnieuw leren ontdekken wat bij Klaas past. Tevens leert hij keuzes te maken en niet automatisch mee te gaan in de beslissingen van een ander.

Door deze aanpak wordt Klaas zich meer bewust van mogelijkheden en keuzes die hij heeft. Hij uit zijn mening meer naar de omgeving en hij krijgt positieve feedback van zijn sociale contacten. Hij piekert minder en krijgt meer zin om dingen te ondernemen en vrienden te zien.

Na negen sessies is de behandeling afgesloten. Klaas voelt zich vrolijker, staat sterker in zijn schoenen en heeft meer energie.

Copyright by ProMind 2021. All rights reserved.