ACT

Acceptance and Commitment TherapyProMind Psychologen_werkwijze

Ieder mens worstelt weleens met emoties of gedachten die ze liever niet willen hebben. Niemand wil verdriet, somberheid, zelfkritiek, negatieve gedachten, angst of onzekerheid in zijn leven, maar het is er wel. Vechten tegen deze emoties en gedachten kost veel energie en je kunt het niet winnen. Sterker nog: hoe meer je probeert negatieve emoties eronder te houden, hoe sterker ze worden.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kan je helpen deze gevoelens te verminderen. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

ACT is een praktische en concrete methode om tot acceptatie te komen. Daardoor ontstaat er ruimte om tijd en energie te investeren in de dingen die werkelijk belangrijk zijn, de waarden die iedereen heeft, maar die vaak ondersneeuwen in de drukte van alledag.

De Acceptance and Commitment therapie is heel ervaringsgericht. Er wordt gewerkt met met allerlei oefeningen (waaronder Mindfulness) om je bewust te worden van je gedachten en gevoelens, deze te aanvaarden zoals ze nu zijn en er op een gezonde afstand van te leren nemen. Als je er niet meer door wordt opgeslorpt, kunnen ze je gedrag –en dus je leven- niet meer bepalen.

 


Terug naar behandelingen
Copyright by ProMind 2021. All rights reserved.