Cognitieve gedragstherapieProMind Psychologen_beeldmerk

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet gebeurtenissen zelf zijn die negatieve gevoelens en bepaald gedragspatronen oproepen, maar dat het komt door de ‘gekleurde bril’ waardoor we de dingen bekijken. Wie leert negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

In cognitieve gedragstherapie onderzoekt de cliënt samen met ProMind Psychologen of hun wijze van denken wel overeenkomt met de realiteit. Wanneer blijkt dat iemand geneigd is om te negatief over allerlei zaken te oordelen, wordt uitgezocht welke manier van denken passender is. Bij het uitwerken van meer realistische, vaak positievere gedachten, wordt gebruik gemaakt specifieke cognitieve uitdaagtechnieken en huiswerkoefeningen.

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelmethodes. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het is een actieve manier van behandelen en van de cliënt wordt een actieve bijdrage verwacht. Er wordt gewerkt met vragenlijsten en oefeningen en u krijgt huiswerkopdrachten om tussen de sessies aan uw problemen te werken.

De cognitieve gedragstherapie leert dat mensen gedachten en gedrag kunnen beïnvloeden en dat zij emoties en niet-functioneel gedrag kunnen bijsturen.


Terug naar behandelingen
Copyright by ProMind 2021. All rights reserved.