TraumaverwerkingProMind Psychologen_traumaverwerking

Een traumatische ervaring in uw leven kan leiden tot grote problemen en angsten. Logischerwijs gaat u vergelijkbare situaties vermijden om geen bedreiging te ervaren. Trauma’s gaan echter gepaard met serieuze lichamelijke en psychische klachten.

De psychologen van ProMind helpen u daarom om de gebeurtenis te accepteren, de angst weg te nemen en weer vooruit te kijken.

Gevolg van trauma’s

Trauma’s hebben vaak een Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) tot gevolg. Deze angststoornis zorgt ervoor dat herinneringen aan de traumatische gebeurtenis een extreme vorm van angst oproepen. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin sprake is geweest van levensbedreiging, ernstige, lichamelijke verwonding of aantasting van uw fysieke zijn.

Hetzelfde gevoel kan u overvallen in situaties, die vergelijkbaar zijn met deze gebeurtenis. U komt in een neerwaartse spiraal terecht: doordat u bang bent voor de angst gaat u situaties die de angst oproepen vermijden, wat uw angst juist verder voedt. De onderdrukking van deze emoties zorgt voor zware, lichamelijke en psychische klachten. ProMind Psychologen helpen u om de oorzaak een plek te geven, zodat deze klachten worden weggenomen.

Doel van Traumaverwerking therapie

De Traumaverwerking therapie van ProMind Psychologen richt zich op een doortastende aanpak van de angst. De therapie is geschikt voor kinderen en voor volwassenen. Onderdeel van de behandeling is Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Dit is een kortdurende en effectieve manier om traumatische ervaringen te verwerken.

Daarnaast gaan ProMind Psychologen met u op pad, wanneer dit in het belang van uw behandeling is. Zo ondersteunen onze psychologen u om herinneringen te verwerken en niet weg te drukken. Het resultaat is dat u minder of geen last meer heeft van angst, geen situaties meer hoeft te ontwijken, weer goed leert functioneren en met opgeheven hoofd uw leven kunt leven.


Terug naar behandelingen
Copyright by ProMind 2021. All rights reserved.