WhiplashProMind Psychologen_whiplash

Whiplash bestaat niet, of toch wel?

Jaarlijks vallen zo’n 20.000 mensen met Whiplash uit. Bij zo’n 7.000 mensen zien we dat de klachten langer dan een paar maanden aanhouden. Er is vaak sprake van concentratieproblemen, vergeetachtigheid, hoofdpijn, duizeligheid, overgevoeligheid voor geluid en licht, emotionele instabiliteit, vermoeidheid en slecht kunnen slapen. Deze groep kent wisselende periodes van meer en minder heftige klachten, maar raakt niet meer goed op stoom.

De wetenschap is erg dubbel over Whiplash. Er zijn geen medisch objectiveerbare, fysieke, aandoeningen aan te tonen, dus het bestaat niet! Dat neemt niet weg dat de klachten heel echt kunnen zijn. Whiplash-patiënten voelen zich vaak miskend door medici.

Scheiding tussen lichaam en geest is betwistbaar

Uitgaande van het feit dat de mens een autonoom acterend systeem is in zijn of haar omgeving, is het handig om te stellen lichaam en geest één is. Immers, het is een zo vervlochten eenheid, het een beïnvloedt het ander en vice versa, dat een scheiding objectief vrijwel niet aan te brengen is.

Wat gebeurt er?

Wanneer iemand door een ongeval een whiplash oploopt, spelen daar rondom heen een flink aantal factoren een rol. Een van de factoren is de reactie op schrik. Het lichaam zet zich in een acuut-gevaar-modus. Dat houdt in dat alles op scherp staat, er verhoogde spanning in het lichaam wordt gezet om de klap op te vangen en de hersenen onder hoogspanning overlevingsscenario’s bedenken om direct in te zetten. Het systeem zet alles op alles om de boel bij elkaar te houden en te overleven.

Deze zaken vinden plaats in een mum van tijd. Bij een groot aantal mensen verdwijnen de effecten van die processen in de loop van de tijd vanzelf weer en begint het hele systeem zich weer te ontspannen. Na een tijdje is alles dan weer als vanouds. Maar bij een flinke groep gebeurt dit niet vanzelf en blijft de alertheid in stand. Sterker nog, er wordt steeds meer energie naar toe gekanaliseerd. En omdat de klachten aanhouden, gaat deze groep in plaats van minder, meer stress toevoegen. Vooral omdat niemand met een adequate verklaring komt voor hun klachten. Er ontstaat dan een zichzelf onderhoudende cyclus. De klachten blijven en worden vaak erger; lijken vervolgens te verdwijnen en komen weer terug, omdat in de cyclus verwarring ontstaat over het spontaan verminderen van de klachten. En elke cyclus wordt dit systeem sterker.

Whiplash heeft multidisciplinaire aanpak nodig

Om deze cyclus te doorbreken is een multidisciplinaire aanpak nodig. Alleen ingrijpen op de mentale kant (het zit tussen de oren) bagatelliseert het probleem. Het wordt dan neergezet alsof iemand eigenlijk (on-)bewust loopt te simuleren. Er is immers geen medische verklaring! Maar hiermee doe je deze groep tekort. We weten al lang dat een acute stressreactie zichzelf kan onderhouden en blijven voeden, terwijl degene die er last van heeft weet dat het niet reëel is in de huidige situatie. Bij trauma’s vinden we het normaal dat dit soort klachten zichzelf in stand houden, en hebben daar complete interventie protocollen voor geschreven, maar bij Whiplash zou dat dan niet gelden.

Het is in onze visie zinloos om alleen een psychologische interventie aan te bieden. Het lichaam is niet zo gevoelig voor woorden! Maar door beiden samen te nemen, ontstaat een nieuwe integratie in het systeem, waardoor de klachten echt en uiteindelijk definitief verdwijnen. Dit voorkomt een onnodig lijden en herstelt de kwaliteit van leven.

Whiplash behandeling

Het Whiplash-traject begint met het inzoomen op het ongeval en de symptomen die hieruit zijn voortgekomen. Daarna leert ProMind Psychologen u om uw situatie te accepteren en van daaruit te werken aan uw toekomst. Door een combinatie van psychologische en fysiologische methodes werken we aan een vernieuwde integratie van fysieke en mentale kenmerken waardoor deze weer gaan samenwerken. U zult merken dat er dan weer ruimte ontstaat voor normaal functioneren en dat de klachten stap voor stap zullen verminderen of zelfs helemaal kunnen verdwijnen. Gedurende het traject zullen we ons samen met u inspannen om een eventueel herstel van werkzaamheden of contact met werkgevers te herstellen. Zodat u weer als vanouds kunt functioneren.

ProMind Psychologen_beeldmerk*Deze behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekering


Terug naar behandelingen
Copyright by ProMind 2021. All rights reserved.