Hoe kunnen we je helpen?

WERKWIJZE
Behandelingsmogelijkheden

U kunt bij ProMind Psychologen terecht met o.a. de volgende klachten en/of problemen:
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Zelfbeeldproblematiek
 • Burn-out klachten
 • Piekerstoornis
 • Trauma (EMDR, PRI)
 • Rouw
 • Relatieproblematiek
 • Verwerken echtscheiding
 • Onderhoud chronische psychiatrische problematiek
 • Gedragsproblematiek
 • Tinnitus
 • ME; fybromyalchie
 • Gewetensvorming
 • Antisociale problematiek
 • Jongeren kunnen vanaf 13 jaar bij ons terecht

Onze werkwijzeaanmelden


Na een verwijzing door uw huisarts, POH GGZ, bedrijfsarts of medisch specialist, kunt u zich telefonisch bij ons aanmelden. In verband met de vergoeding door uw verzekeraar vragen wij om een verwijsbrief van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

U kunt natuurlijk ook op eigen initiatief een afspraak maken. Indien u de consulten zelf betaalt is een verwijsbrief niet noodzakelijk.


intakegesprek


Na aanmelding volgt er een intakegesprek waarin we samen met u uw situatie, problemen en mogelijkheden bekijken. Voorafgaand aan dit gesprek vragen wij u een vragenlijst in te vullen om uw klachten in kaart te brengen.

Tijdens het intakegesprek bespreken we uw klachten en hoe de behandeling eruit kan zien. De psychologen van ProMind betrekken u actief om gezamenlijk tot het beste plan van aanpak te komen. Mochten we aan het einde van de intake tot de conclusie komen dat u een behandeling nodig heeft die niet wordt geboden in onze praktijk, krijgt u een verwijsadvies.


vervolgtraject


Aan het einde van de intake stellen we een vervolgtraject voor dat voor u het meest passend is. Hieruit volgt het behandelplan met behandeldoelen.

De ervaring leert dat een actieve bijdrage en inzet van uw kant bijdragen aan een positief resultaat. Zo krijgt u bijvoorbeeld regelmatig opdrachten en oefeningen mee om thuis uit te voeren.

De voortgang van de behandeling wordt regelmatig met u geëvalueerd. Wanneer de klachten voldoende zijn afgenomen, wordt de behandeling in onderling overleg afgerond.

Goed om te weten


ProMind Psychologen_informatie aanvraag

Vergoedingen

De psychologische hulp van ProMind Psychologen wordt vergoed; ons behandeltraject valt binnen het basispakket van uw zorgverzekeraar. Voor vergoeding door de verzekeraar heeft u wel een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Aanmelden voor onze psychische hulp kan via de huisarts of rechtstreeks bij ProMind Psychologen.

ProMind Psychologe_intake

Verwijsbrief

De verwijsbrief voor behandeling moet volgens zorgverzekeraars aan verschillende eisen voldoen. In de verwijsbrief moet in ieder geval staan:

 • praktijkgegevens van de huisarts (inclusief AGB-code)
 • NAW-gegevens en geboortedatum van de te verwijzen cliënt
 • indicatie voor behandeling
 • vermoedelijke diagnose (DSM-5)

Verwijsbrieven kunt u naar ons mailen of faxen (072-5111707)

keurmerkBGGZ

Keurmerk basis GGZ 2017

ProMind Psychologen heeft aangetoond aan alle normen van het Keurmerk Basis GGZ 2017 te voldoen!

Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. ProMind Psychologen laat met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment.

Copyright by ProMind 2017. All rights reserved.